Psychologické poradenství

V rámci psychologického poradenství nabízím služby v těchto oblastech:

Mezilidské vztahy

  • partnerské a rodinné vztahy
  • manželské poradenství (párové konzultace - jsou přítomni oba partneři)
  • potíže v mezilidské komunikaci a sociálních vztazích (konflikty na pracovišti, strach z autorit...)

Osobnostní problematika

  • potřeba osobního růstu (pocity ztráty smyslu, nespokojenosti)
  • úzkosti, pocity méněcennosti, osamocení, nízké sebevědomí
  • emoční obtíže (např. přecitlivělost, rozlady, deprese)

Vzdělávání a výchova

  • problémy s učením
  • výchovné problémy
  • pocity nekompetentnosti, vyloučení z kolektivu školní třídy

 

 

 

Copyright © PhDr. Tomáš Komárek

Foto

PhDr. Tomáš Komárek

Psychologické poradenství
| Více zde |

foto